معرفی مرکز توانمندسازی پژوهشگران

مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آذرماه 1389، با هدف ارائه خدمات مشاوره­ ای در طرح­ های تحقیقاتی، آنالیز آماری و ویرایش مقالات به اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح شده است.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.