تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی: شیراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، طبقه هفتم، معاونت پژوهشی و فناوری، واحد علم سنجی

تلفن ها: 32122519، 32122609

صدیقه استوار: 32305410، داخلی 7794
دکتر نیلوفر برهمند : 32122519
زهرا جلالی: 32305410، داخلی 7021
زهرا زراعت کار: 32305410، داخلی 7457
فاطمه قاسمی نژاد: 32122609

پست الكترونيكی:  sci@sums.ac.ir       و      scientometrics.sums@gmail.com

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را براي بهبود فعاليت های واحد علم سنجی به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.