شیوه درج وابستگی سازمانی 


درج وابستگی سازمانی در مقالات فارسی:

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 


درج وابستگی سازمانی در مقالات انگلیسی:

Shiraz university of medical sciences, shiraz,iran
 

توجه: در صورتیکه مقاله از مرکز خاصی باشد، قبل از آوردن نام دانشگاه نام مرکز مربوطه در آن قید شود. برای اطلاع از وابستگی سازمانی واحدها و مراکز مختلف دانشگاه حتماً به این فایل مراجعه فرمایید.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.