سامانه علم سنجی ISID

این سامانه مبنای اطلاعات عمومی، آموزشی، علمی و دانشگاهی هر عضو هیأت علمی می باشد که شامل اطلاعات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، جنس، سن، عکس ، رتبه علمی، رشته و مقطع تحصیلی، CV، کد اختصاصی ORCID و آدرس صفحه اختصاصی Google Scholar،ResearcherID، Scopus Author ID است که بخشی از این اطلاعات  (که شامل: اطلاعات عمومی و تخصصی و همچنین AuthorID) توسط کارشناسان علم سنجی دانشگاه و سایر بخش های آن از قبیل ORCID، Google scholar ، ResearcherID و نیز بررسی نهایی اطلاعات فرد توسط اعضای محترم هیأت علمی تکمیل می شود.
با توجه به آنکه مبنای ارزیابی دانشگاه و اعضای هیأت علمی مربوطه از سوی وزارتخانه بر اساس محاسبه شاخص های علم سنجی در سامانه ISID بر مبنای اطلاعات استخراج شده از بانک اطلاعاتی  Scopus  می باشد که هر 10 روز یکبار به روز رسانی می شود. لذا لازم است که اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه نسبت به تصحیح و یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام نمایند .
 
جهت ورود به سامانه
 
اینجا  کلیک نمایید.

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.