مجلات علمی معتبر کشور

در پیوندهای زیر می توانید فهرست مجلات علمی معتبر کشور را مشاهده فرمایید.

 فهرست مجلات علمی معتبر کشور
فایل مجلات
لینک مجلات
مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی
 XLS فایل
مجلات مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.