جدیدترین اخبار نشریات علوم پزشکی کشور

مجله علمی پژوهشی افق دانش از دانشگاه علوم پزشکی گناباد وارد نمایه بین المللی  Chemical Abstract شده است.
 
مجله علمی پژوهشی Archives of trauma research از دانشگاه علوم پزشکی کاشان وارد نمایه بین المللی Pubmed Central گردیده است.
 
مجله علمی پژوهشی Nursing and Midwifery Studies از دانشگاه علوم پزشکی کاشان وارد نمایه بین المللی Pubmed Central گردیده است.
 
مجله Avicenna journal of dental research از دانشگاه علوم پزشکی همدان موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردیده است. 
مجله international Journal of Travel Medicine and Global Health  دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.
ورود سه مجله International Cardiovascular Research Journal،
International journal of Organ Transplantation Medicine،
Middle East journal of cancer در ISI 

 جدیدترین اخبار نشریات خارجی

مجله Asian Pacific journal of cancer prevention از سال 2015 از ایندکس Web of sciences خارج شده است.
مجله بین المللی Life science journal با شماره 8135-1097 :ISSN از شماره دوم سال 2013 از ایندکس ISI خارج شده است.
 
مجله بین المللی Health Med با شماره ISSN: 1840-2991 از ابتدای سال 2013 ازایندکس ISI خارج شده است.
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.