فهرست مقالات دانشگاه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در نظر دارد به منظور آگاهی پژوهشگران از عناوین تحقیقات انجام شده در این دانشگاه  لیست مقالات دانشگاه را در اختیار محققین قرار دهد.
جهت مشاهده فهرست مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1389-1390 و 1392-1393 اینجا کلیک کنید.
(لازم بذکر است که کلیه مقالات دانشگاه  طی سالهای مذکور در یک فایل اکسل آورده شده است، به منظور جستجو کلید واژه مورد نظر در کلیه فهرست آورده شده مطابق راهنما عمل کنید.)
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.