رتبه های کسب شده توسط دانشگاه

سال 1396
اسامی 49 نفر دانشمند برتر علوم پزشکی کشور در فهرست 1% دانشمندان برتر پر استناد دنیا در رشته های موضوعی مربوطه، بر اساس گزارش ماه March سال 2018 نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicator 

 نتایج رتبه بندی دانشکده های داروسازی کشور بر اساس شاخص اچ ایندکس در Dec 2017

 نتایج رتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور بر اساس شاخص اچ ایندکس در Dec 2017

 نتایج رتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی کشور بر اساس شاخص اچ ایندکس در Dec 2017

 نتایج رتبه بندی دانشکده های پزشکی کشور بر اساس شاخص اچ ایندکس در Dec 2017

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicators در ماه Nov سال 2017

حضور دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار در میان برترین دانشگاه های دنیا بر اساس رتبه بندی یو اس نیوز سال 2017
 
اسامی 42 نفر دانشمند برتر علوم پزشکی کشور در فهرست 1% دانشمندان برتر پر استناد دنیا در رشته های موضوعی مربوطه، بر اساس گزارش ماه May سال 2017 نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicator سال 1395
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی  Essential Sciences indicatorsدر ماه Jan سال2017در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی  Essential Sciences indicatorsدر ماه Nov سال2016در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی  Essential Sciences indicatorsدر ماه July سال2016در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 
نتايج رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بر اساس H-Index همراه با ساير شاخص هاي استنادي، استخراج شده از بانك اطلاعاتي Scopus تا هفته دوم April سال 2016 میلادی

اسامی 33 نفر دانشمند برتر علوم پزشکی کشور در فهرست 1% دانشمندان برتر پر استناد دنیا در رشته های موضوعی مربوطه، بر اساس گزارش ماه May سال 2016 نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicatorسال 1394
نتايج رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بر اساس H-Index همراه با ساير شاخص هاي استنادي، استخراج شده از بانك اطلاعاتي Scopus تا هفته دوم October سال 2015 میلادی
 
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی  Essential Sciences indicatorsدر ماه July سال2015در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 
اسامی 31 نفر دانشمند برتر علوم پزشکی کشور در فهرست 1% دانشمندان برتر پر استناد دنیا در رشته های موضوعی مربوطه، بر اساس گزارش ماه July سال 2015 نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicators

سال 1393
اسامی 25 نفر دانشمند برتر علوم پزشکی کشور در فهرست 1%دانشمندان برتر پراستناد دنیا در رشته های موضوعی مربوطه، بر اساس گزارش ماه Jan سال 2015نظام رتبه بندی Essential Sciences Indicators
 

سال 1392
کسب مقام سوم در رتبه بندی ISC (رتبه بندی جهان اسلام)
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی EssentialSciencesIndicators در میان دانشگاههای علوم پزشکی ایران
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی EssentialSciencesindicators در میان دانشگاههای علوم پزشکی ایران Nov 2013

سال 1391
کسب رتبه سوم در رتبه بندی ISC
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی Essential Sciences indicators در میان دانشگاههای علوم پزشکی ایران
 
گزارشی از روند رشد تعداد مقالات یک درصد برتر محققان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کسب رتبه سوم دانشگاه در نظام رتبه بندی - May 2012-SIR-ScimagoInstitutionsRanking

 

سال 1390
کسب مقام دوم دررتبه بندی ISC
 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.