گزارشات علم سنجی


پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر (2014-2018) در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 25 جولای سال 2018(معادل 3 مرداد 97) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 25 جولای سال 2018(معادل 3 مرداد 97) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر  (2013-2017)  در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 6 ژانویه سال 2018(معادل 16 دی 96) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 6 ژانویه سال 2018(معادل 16 دی 96) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 16 جولای سال 2017(معادل 25 تیر 96) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 16 جولای سال 2017(معادل 25 تیر 96) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 تعداد و درصد مقالات منتشرشده دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 10% مجلات برتر بر اساس شاخص SJR بانک اطلاعاتی Scopus در سال 2016 میلادی، لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (22مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 14 ژانویه سال 2017(معادل 25 دی 95) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 14 ژانویه سال 2017(معادل 25 دی 95) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 30 مقاله برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 94 از نظر ضریب تأثیر (IF) در JCR 2014 براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 20 جولای سال 2016 (معادل 30 تیر 94)، لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
  پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 20 جولای سال 2016(معادل 30 تیر 95) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
  پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 20 جولای سال 2016(معادل 30 اسفند 95) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
 با توجه به رونمایی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی از این پس جهت مشاهده آخرین تغییرات اچ ایندکس خود به آدرس isid.research.ac.ir مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است که سامانه مذکور هر 2 هفته یکبار روزآمد می شود.
 
 پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (21 مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 25 فوریه سال 2016(معادل 5 اسفند 94) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ  25 فوریه سال 2016(معادل 5 اسفند 94) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

  30 مقاله برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 94 از نظر ضریب تأثیر (IF) در JCR 2014 بر اساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 25 فوریه سال 2016(معادل 5 اسفند 94)،  لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 نمودار فراوانی H-Index اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر اساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ دی 1393، لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
اچ ایندکس 5 و بالاتر از 5 اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه استنادی اسکوپوس از سال 1996 تا ژانویه سال 2015، لطفاً برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) با تاریخ چاپ 5 سال اخیر در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 30 ژوئن سال 2015(معادل 9 تیر 94) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (20 مقاله اول) از ابتدای تأسیس نمایه اسکوپوس (1996)  براساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ  30 ژوئن سال 2015(معادل 9 تیر 94) لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 
30 مقاله برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 93 از نظر ضریب تأثیر (IF) در JCR 2013 بر اساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 30 ژوئن سال  2015(معادل 9 تیر 94)،  لطفا برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.