شبکه های اجتماعی
تعریف شبکه های اجتماعی
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی (که عموما" فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند.
اهمیت شبکه اجتماعی
شناسایی محققین در حوزه علمی مورد نظر
برقراری ارتباط با محققین در حوزه فعالیت علمی مورد نظر
دنبال کردن سیر علوم مختلف
بالا بردن درصد بازیابی مدارک
دسترس پذیر ساختن مطالعات علمی محققین بدون پرداخت هزینه
بالا بردن میزان استنادات
وسعت بخشیدن به مطالعات علمی در سطح جهانی
افزایش همکاری گروهی در سطح بین المللی
مشاهده فعالیتهای علمی محققین در صفحه پروفایل شخصی
امکان اضافه کردن فایل مدرک
امکان لینک به صفحتان شخصی
نام دو شبکه اجتماعی معتبر علمی در زیر آورده شده است. برای دسترسی به نحوه استفاده از این شبکه ها بر روی شبکه مورد نظر کلیک کنید.
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.