برنامه و اسلاید کارگاه ها
  برنامه کارگاههای آتی
  کارگاههای سال 96 تا کنون
  آرشیو کارگاهها
  سرفصل کارگاه ها
برنامه کارگاههای علم سنجی در سال 96

زمانعنوان کارگاهمدرساسلایدنحوه برگزاری کارگاهمحل برگزاری کارگاهگروه هدف
96/9/13آشنایی با مجلات نامعتبر و جعلی و ابزارهای سنجش مجلاتکارشناسان علم سنجی دانشگاه  PDFتئوری و عملیدانشکده بهداشتاعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
96/9/12آَشنایی با شاخص های کیفی و کمی سنجش علم در سطح مقاله، نویسنده و مجلهکارشناسان علم سنجی دانشگاه  PDFتئوری و عملیدانشکده بهداشتاعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
96/9/08آَشنایی با شاخص های کیفی و کمی سنجش علم در سطح مقاله، نویسنده و مجلهخانم نیلوفر برهمند  PDFتئوری و عملیدانشکده پیراپزشکیاعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
96/8/14آشنایی با پروفایل های علمی  خانمها زهرا جلالی ونیلوفر برهمند PDFتئوری و عملیRCCکارشناسان مراکز
96/7/22کارگاه ارتقا رتبه و مرجعیت علمی دانشگاهجناب آقای دکتر علی گزنیPDFتئوری و عملیRCCمعاونین و مدیران معاونت پژوهشی و بین الملل
96/5/16کارگاه علم سنجیخانمها فروغ دهبزرگیان و نیلوفر برهمندPDFتئوری و عملیدانشکده مجازیاعضای هیأت علمی دانشکده مجازی
96/4/19کارگاه پیشرفته علم سنجیخانمها نیلوفر برهمند، زهرا جلالی و آفتاب قدیمیPDFتئوری و عملیدانشکده دندانپزشکیاعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی
96/4/17آشنایی با انواع مقالات در حوزه پزشکیجناب آقای دکتر فرخ حبیب زادهPDFتئوری و عملیبرج پژوهشی-مرکز RCCرابطین علم سنجی دانشگاه
96/2/4کارگاه اعتبارسنجی مجلاتخانم فروغ دهبزرگیانفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
96/1/28کارگاه آشنایی با پروفایل Google Scholar Citationخانم آفتاب قدیمیفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
96/1/21ورود اطلاعات مقالات در End Noteخانم نیلوفر برهمندفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.