ایندکس های معتبر در حوزه علم سنجی

نوع ایندکسپایگاههای معتبر علمی نمایه سازی مجلات
ایندکس نوع 1Science Citation Index Expanded Web of sciences

Social Science Citation Index Expanded Web of sciences
 
 2013 JCR
JCR 2014
JCR 2015
ایندکس نوع 2  PMC ,pubmed
ایندکس  نوع 3Scopus          

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.