جایزه انتشار مقاله در مجلات برتر علمی

معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم پزشكی شيراز به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران ارجمند به پژوهش و انتشار مقاله و در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی فعاليت‏هاي پژوهشی، تسهيلات مالی تشويقی تحت عنوان 
«جایزه انتشار مقاله در مجلات برتر علمی» به پژوهشگران ارائه می‏نمايد. برای اطلاعات بیشتر به آیین نامه مربوط مراجعه نمایید. 


آیین نامه جایزه انتشار مقاله در مجلات برتر علمی


سامانه جایزه انتشار مقاله 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.