گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر

گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی

معرفی:

معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم پزشكی شيراز به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران دانشگاه برای ارتقای سطح پژوهش و انتشار مقالات در مجلات برتر علمی، تسهیلات مالی تحت عنوان «گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی» ارائه می نماید. برای اطلاع بیشتر در این مورد به "آیین نامه گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی" مراجعه نمایید. 


آیین نامه گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی

سطح بندی چهارگانه مجلات برای دریافت گرنت


فرم درخواست گرنت

شیوه نامه ارسال نامه برای درخواست گرنت


          

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.