تماس با ما
تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: دبيرخانه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز

نشاني پستی:
شيراز، خيابان زند، ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز، طبقه هفتم، دبیرخانه معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن: 32122430              دورنگار: 32122430              پست الكترونيک: vcr-dabir@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های دبيرخانه معاونت پژوهشی و فناوری به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.