پژوهانه  

قابل توجه دانشجویان مشمول طرح پژوهانه
خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط دریافت و نحوه تحویل مدارک،براي دریافت  وجه پژوهانه به ساختمان مرکزی دانشگاه _ طبقه هفتم _ معاونت تحقیقات و فن آوری _ دفتر علم سنجی (اتاق 701) مراجعه نمایيد. لازم است قبل ازمراجعه باشماره تلفن 2122609 تماس حاصل نموده و با سرکارخانم ده بزرگیان هماهنگی به عمل آوريد. 
 

فهرست اسامی طرح اعطای پژوهانه 8

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.