واحدها، مراكز كتابخانه، كتاب، مجله پژوهش
  

 جشنواره، همايش آموزش
 
 نرم افزارهای معاونت خدمات الكترونيكی دانشگاه
دانشجويان گرامی، به زودی همه لينك های اين صفحه، فعال می شوند. خواهشمند است نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود اين صفحه و ديگر صفحات وب سايت معاونت پژوهشی و فناوری، از طريق اين لينك به ما اطلاع دهيد.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.