وب سايت های واحدهای ستادی معاونت پژوهشی و فناوری

واحد ستادی مورد نظر را از فهرست اسامی واحدها انتخاب و سپس روِی دكمه برو كليك كنيد.

فهرست الفبايی واحدهای ستادی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز:


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.