وب سايت های مراكز رشد دانشگاه علوم پزشكی شيراز

مركز رشد بیوتكنولوژی
مركز رشد تجهیزات پزشکی
مركز رشد فناوری اطلاعات
مركز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی
مركز رشد فناوری مهندسی بافت و سلول های بنیادی
مركز رشد فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.