راهنمای عمومی استفاده از وب سايت

به وب سايت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز خوش آمديد.
با توجه به تغيير كلی ساختار اطلاعاتی وب سايت معاونت و اضافه شدن بخش های جديد به آن، راهنمای كلی وب سايت جديد خدمتتان ارائه می شود:
در اين وب سايت دسترسی به اطلاعات و صفحات مختلف، از مسيرهای مختلف امكان پذير است. اين راهنما به معرفی همه مسيرها نمی پردازد.
راه های دسترسی به صفحات مورد نظر:
الف - با مشاهده 14 منوی اصلی كه در دو رديف 7 تايی در بالا و پايين تصوير قرار دارند، می توانيد به همه اطلاعات مورد نيازتان دسترسی يابيد.


ب- از طريق امكان دسترسی سريع در بالای سمت چپ سايت، می توانيد ابتدا واحد مورد نظر را از فهرست موجود انتخاب نماييد و سپس با فشردن دكمه برو ، سريعاً به صفحه مورد نظر دسترسی يابيد. (فهرست در دست تكميل است)


ج- از طريق منوی معرفی معاونت (اولين منوی رديف بالا از سمت راست) می توانيد به سايت واحدهای ستادی و تابعه دسترسی يابيد. 

د-  صفحات ویژه كاربران مختلف، در 4 گروه (اعضای هيئت علمی، دانشجويان، كاركنان، محققان همكار) دسته بندی شده و در بالای وب سايت قابل مشاهده است. (در دست تكميل است)

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.