مشاور و جانشین معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دكتر سیدمعصوم معصوم پور

استاد
فوق تخصص بیماریهای ریه


 سوابق آموزشی پژوهشی

پست الکترونیک:  masoomm@sums.ac.ir
 
 

 
     
 
 


 


 

  
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.