کمیته ها، شوراها

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دارای 2 كميته و 5 شورا به اين شرح است:
- كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

- كمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشكی
- شورای انتشارات دانشگاه
- شورای پژوهشی دانشگاه
- شورای سیاست گذاری HSR  دانشگاه
- شورای عالی مراكز تحقیقاتی دانشگاه
- شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری

كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی شیراز كمیته ­ای است تحت نظارت معاونت تحقیقات دانشگاه كه بر اساس رسالت­های دانشگاه و در جهت ارتقاء سطح علمی – پژوهشی دانشجویان و بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی فعالیت می­نماید . این كمیته در سال 1372 فعالیت خود را آغاز نموده و بعنوان یكی از پرسابقه ­ترین كمیته های تحقیقات دانشجویی كشور شناخته شده است و تاكنون دو بار در جشنواره رازی (سالهای 1383 و 1387) حائز رتبه برتر در بین كمیته­ های تحقیقات دانشجویی سراسر كشور شده است.
برای اطلاع از ساختار كميته و فعاليت های آن به
وب سايت كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی شيراز مراجعه فرماييد.
UP

كمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور کمیته اخلاق در پژوهش در زمستان1370  بصورت درون دانشگاهی تشکیل و از سال 1378 بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل وزارت متبوع شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد .این کمیته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دو سطح کمیته مرکزی و کمیته های تخصصی تشکیل می گردد. بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی می باشند، جهت بررسی، تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال می نمایند.
برای اطلاع از ساختار کمیته و فعاليت های آن به صفحه وب سایت كميته اخلاق در پژوهش مراجعه فرمایید.

UP
 

شورای انتشارات دانشگاه
شورای انتشارات به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، اندیشه ورزان و دانشوران برای انتشار آثار ارزنده در رشته های گوناگون، به ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی، در راستای این اهداف انجام وظیفه می نماید:

- گسترش وترویج علوم و فنون در زمینه های مختلف، به ویژه علوم پزشکی
- کمک به افزایش دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی
- شناساندن توانایی های علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن ها
- فراهم کردن زمینه های رشد کیفی و کمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برای اطلاع از ساختار شورا و فعاليت های آن به صفحه وب شورای انتشارات مراجعه فرماييد.

UP

 

شورای پژوهشی دانشگاه
به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی - فناوری و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و كمك به امور اجرایی و فراهم آوردن امكانات در زمینه فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری در سطح دانشگاه، شورای پژوهشی تشكیل می‌ شود. وظایف و حیطه اختیارات این شورا بشرح زیر می باشد:

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از:

الف- همكاری با معاون تحقیقات برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رییسه
ب- ارایه پیشنهاد در زمینه‌ های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
مشاركت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌ های پژوهشی و تعیین نحوه همكاری با مراكز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه
بررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به سازمان‌ های مختلف برای برآوردن نیازهای كشور، منطقه و استان و چگونگی همكاری دانشگاه و مراكز صنعتی
ج-تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت محقق
د- بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌ های پژوهشی
ه- پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای كیفیت آموزش، درمان و بهداشت
و- تهیه و تدوین آیین‌ نامه‌ های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
ز- بررسی و اظهارنظر درباره مسایلی كه شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد
ح- تصویب طرح‌های پژوهشی دانشگاه اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای
ط- ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تألیف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امكانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
ی- پیشنهاد آیین‌ نامه نحوه تدوین كتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه  
ك- ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌ التحصیلان دانشگاه برای كار در جامعه از طریق اجرای طرح‌ های تحقیقاتی ویژه
ل- تعیین و پیشنهاد خط‌ مشی كلی كاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌ های علمی و فنی كشور
م- برنامه‌ریزی فرصت‌ های مطالعاتی اعضای هیئت علمی
ن- پیشنهاد اهداف و خط‌ مشی پژوهشی دانشگاه

 اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:
الف- معاون تحقیقات دانشگاه
ب- معاون تحصیلات تكمیلی دانشگاه
ج- معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها
د- یك محقق از هر یك از واحد‌های تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه ( در صورتی كه واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد)
ه- دو تن از چهار تن اعضای هیئت علمی، صاحب فعالیت‌های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه

UP


شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت (H.S.R) دانشگاه
برخی از تحقیقات جنبه كاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشكلات، مسائل اجرایی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلكه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند. از آنجائیكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بكارگیری بهترین روشهای ممكن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی Health System Research به عنوان یك شاخه پژوهش نوین شناخته شده است. حمایت از روند تصمیم گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی با تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش كارایی نظام منجر به بهبود وضعیت بهداشت مردم شود ، بررسی های مكرر گویای این واقعیت است كه H.S.R قادر است اطلاعاتی گسترده مربوط به دامنه وسیعی از رویدادهای درون نظام بهداشتی را ارائه دهد که این کمک شایانی به سیاست گذاران نظام سلامت کشور می نماید.
به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش، شورای سیاست گذاری پژوهش نظام سلامت به عنوان زیر مجموعه ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذیل در هر دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كشور تشكیل می گردد.

اهداف شورای سیاست گذاری دانشگاه
1. هدفمند كردن پژوهش های حیطه H.S.R
2. افزایش كمی و كیفی پژوهش در نظام سلامت
3. ارتقاء كیفیت تحقیقات در نظام سلامت
4. بسترسازی برای كاربرد نتایج پژوهش های حیطه H.S.R
5- استفاده بهینه از نتایج بدست آمده پژوهش های حیطه H.S.R

UP

 


شورای عالی مراكز تحقیقاتی دانشگاه
اطلاعات این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.
UP
شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری

در شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به بحث و تبادل نظر پیرامون امور اجرایی و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف معاونت پرداخته می شود. مواردی که لازم است در شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری شود، از طرف این شورا به شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد می گردد. همچنین نتایج جلساتی که مدیریت های مذکور، با واحدهای تابعه خود به صورت منظم، داشته اند به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

 

این شورا حداقل یک بار در هفته برگزار می شود. اعضای شورا شامل: معاون تحقیقات دانشگاه ، دبیر شورای عالی مراکز تحقیقاتی، مدیر امور پژوهشی، مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی و مدیر توسعه علم و فناوری سلامت دانشگاه می باشد.

UP

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.