مدیران معاونت


مدیرتوسعه و ارزیابی تحقیقات و دبیر شورایعالی مراکز تحقیقاتی
دکتر عباس رضائیان زاده
دکترای اپیدمیولوژی
پست الکترونیکی:rezaiana@sums.ac.ir
 
     

 مدیر توسعه علم و فناوری سلامت
دکتر علیرضا چوبینه
دکترای بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : استاد
پست الكترونیكی: alrchoobin@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 07132305410 داخلی 4032
 
 

رئیس  گروه کتب و نشریات و اداره انتشارات دانشگاه
دکتر سعید نعمتی
دکترای دندانپزشکی
پست الکترونیکی:nematis@sums.ac.ir
تلفن دفتر:32122870
 
 

رئیس برج پژوهشی محمدرسول الله 
دکتر امیر سوار دشنکی
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی 
 مرتبه علمی:استادیار
تلفن دفتر:36281506
 پست الکترونیکی:dashtaki@sums.ac.ir
   

رئیس گروه امور کتابخانه و تامین منابع اطلاعات و مسئول علم سنجی
دکتر نیلوفر برهمند
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی:barahmand@sums.ac.ir
تلفن دفتر:32122519
 


مسئول ترجمان دانش
دکتر پیوند باستانی
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست الکترونیکی:
تلفن دفتر:
   

رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی تحقیقات
دکتر علی پوست فروش
دکترای دامپزشکی/MPH
پست الکترونیکی:researchethic@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 32122389

 
 
 رئیس گروه توسعه و ارزیابی مراکز و فعالیتهای تحقیقاتی
دکتر امید فاضل زاده
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:پزشک عمومی
تلفن: 32305410 داخلی 7459
   


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.