مدیران معاونت

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
دكتر ناهید حاتم
دكترای مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
استاد
vcr_mirs@sums.ac.ir
تلفن دفتر:  07132127472
 
 ارسال نظر به مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
  خانم دکتر حاتم   

مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
دكتر رضا چمن
دکترای اپیدمیولوژی
استاد
rezachaman@yahoo.com
تلفن دفتر:  07132127736
 
ارسال نظر به مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
   

مدیر توسعه علم و فناوری سلامت
دکتر حسین خدادادی
دکترای قارچ شناسی پزشکی
استادیار
h_khodadadi@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 07132122117
 
ارسال نظر به مدیر توسعه و فناوری سلامت
 
دکتر خدادادی

قائم مقام ریاست دانشگاه درامورمراکز تحقیقاتی
دکتر غلامرضا حاتم
دکترای انگل شناسی
استاد
hatamghr@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 07136281506
ارسال نظر به قائم مقام ریاست دانشگاه در امورمراکز تحقیقاتی

 
   

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.