مدیران معاونت

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
دكتر ناهید حاتم
دكترای مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی : استاد
پست الكترونیكی: vcr_mirs@sums.ac.ir
تلفن دفتر:  07132127472
 
 ارسال نظر به مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
  خانم دکتر حاتم   

مدیرتوسعه و ارزیابی تحقیقات
نام و نام خانوادگی: دكتر رامین نیک نام
فوق تخصص گوارش و کبد
مرتبه علمی: دانشیار
پست الكترونیكی: niknam_r@sums.ac.ir - niknamramin@yahoo.com
 تلفن: داخلی 7736 (19 الی 32305410 -071)

ارسال نظر به مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
   

سرپرست مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت
دکتر علیرضا چوبینه
دکترای بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : استاد
پست الكترونیكی: alrchoobin@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 07132305410 داخلی 4032
ارسال نظر به مدیر توسعه و فناوری سلامت
 
 

قائم مقام ریاست دانشگاه درامورمراکز تحقیقاتی
دکتر غلامرضا حاتم
دکترای انگل شناسی
مرتبه علمی : استاد
پست الكترونیكی: hatamghr@sums.ac.ir
تلفن دفتر: 07136281506
ارسال نظر به قائم مقام ریاست دانشگاه در امورمراکز تحقیقاتی

 
   


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.