دفتر معاونت 

مدير دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

خانم پروانه صادقی

تلفن:      32122314 - 071          
دورنگار:   32122430 - 071
نشانی پست الكترونيكی:  vcrdept4@sums.ac.ir

مسئولیت ها:

مدیر دفتر معاونت/ مسئول روابط عمومی/ مدیر فرهنگی/ مسئول پیگیری مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه/ مسئول سامانه نقل و انتقالات/ مسئول سامانه برنامه ریزی/ مسئول حضور و غیاب پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری

وظایف:

1- برنامه ریزی و انتقال نیروهای تحت پوشش معاونت

2- برگزاری مراسم هفته پژوهش

3- رابط معاونت با اداره رسیدگی به شكایات دانشگاه

4- برگزاری جلسات مشترك با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

5- انجام امور مربوط به ارزشیابی معاونت

6- آماده كردن پیش نویس ها و پرونده های مربوط به كمیته ها

7- تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای حوزه معاونت

8- تهیه گزارش و ارسال به حوزه های مختلف بر حسب ضرورت  

9-رابط کارتابل محرمانه معاونت

10-نظارت بر هماهنگی جلسات در معاونت

11-امور مربوط به هماهنگی و ارسال اخبار واحدهای معاونت به روابط عمومی دانشگاه جهت درج در وبسایت دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری

12-پی گیری مکاتبات دفتر معاونت

13-پی گیری و صدور ابلاغ جهت مدیران و مسئولان معاونت

14-جوابدهی به ارباب رجوع


 

متصدی امور دفتری

خانم زهرا قربانی

تلفن:     32357282 -071
دورنگار:  32122430 -071

 

اطلاعات تماس با دفتر 
نشانی پستی دفتر: شيراز - خيابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم
صندوق پستی: 71345-1978
تلفن: 32357282 - 071
دورنگار: 32122430 - 071
وب سايت: research.sums.ac.ir
پست الكترونيكی: vcrdep@sums.ac.ir
  
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.