دفتر معاونت 

مدير دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
مريم پرند
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات فارسی
تلفن:      32122314 - 071          
دورنگار:   32122430 - 071
نشانی پست الكترونيكی:  parandm@sums.ac.ir

مسئولیت ها:

مدیر دفتر معاونت/ مسئول روابط عمومی/ مدیر فرهنگی/ مسئول پیگیری مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه

وظایف:

1- انجام امور مربوط به فلوشیپ پژوهشی

2- برگزاری مراسم هفته پژوهش

3- رابط معاونت با اداره رسیدگی به شكایات دانشگاه

4- عضو كمیته R&D

5- برگزاری جلسات مشترك با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

6- انجام امور مربوط به ارزشیابی معاونت

7- برگزاری كارگاه میدیكال ژورنالیزم

8- آماده كردن پیش نویس ها و پرونده های مربوط به كمیته ها

9- تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای حوزه معاونت

10- تهیه گزارش و ارسال به حوزه های مختلف بر حسب ضرورت 

 

متصدی امور دفتری

ناهيد چراغی
تلفن:     32357282 -071
دورنگار:  32122430 -071
نشانی پست الكترونيكی:
 

متصدی امور دفتری

زهرا قربانی
تلفن:     32357282 -071
دورنگار:  32122430 -071
نشانی پست الكترونيكی:
 

اطلاعات تماس با دفتر 
نشانی پستی دفتر: شيراز - خيابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم
صندوق پستی: 71345-1978
تلفن:32357282 - 071
دورنگار:32122430 - 071
وب سايت:research.sums.ac.ir
پست الكترونيكی:vcrdep@sums.ac.ir
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.