امور برگزاری كارگاه ها

کارگاه های توانمندسازی که به منظور ارتقاء سطح فعالیت‌های پژ‍وهشی و ارتقاء توانمندی‌های محققین، اساتید، دستیاران و دانشجویان محترم دانشگاه می‌باشد، به صورت ادواری توسط مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC دانشگاه در زمینه روش تحقیق، آمار، نحوه نگارش مقالات علمی و نحوه استفاده از نرم افزارهای رایانه ای برگزار می‌شود.
برای اطلاع از چگونگی برگزاری این کارگاه‌ها به صفحه RCC-kargah.sums.ac.ir مراجعه فرمایید. 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.